Descàrregues

  • Manual bàsic per emplenar els "documents del Projecte", arxiu pdf.
  • Manual complet per emplenar els "documents del Projecte", arxiu pdf.
  • Full d'especejament 1, arxiu pdf.
  • Full d'especejament 2, arxiu pdf.
  • Full de pressupost, arxiu pdf.
  • Làmina de dibuix A4, arxiu pdf.
  • Catàleg de materials "Microlog", arxiu pdf.
  • Llistat de preus reduït, arxiu.
Comments