Normes generals‎ > ‎

Material necessari

L’alumne deurà assistir a classe amb el següent material: 

  • Llibreta o fulls solts de quadres.
  • Portamines 0,5 o llapis similar.
  • Goma d’esborrar.
  • Bolígraf.
  • Fulls blancs din A4.
  • Maquineta fer punta.

L’alumne deurà assistir a classe,previ avís del professor, amb el següent material: 

  • Estilògraf o similar negre 0.2/0.4/0.6 ó 0.8.
  • Eines de dibuix: escaire i cartabó, regle, transportador d’angles i compàs.
Comments