Tecnologia 1

Tecnologia - 1r d'ESO

UNITATS DIDÀCTIQUES

1. La Tecnologia i el procés tecnològic
  • Presentació realitzada a classe, teoria i exercicis.
  • Normes generals de l'aula de tecnologia, teoria.
  • Memòria del projecte tècnic, teoria.
  • La Tecnologia, el procés tecnològic i el projecte tècnic, web.
2. Expressió gràfica en Tecnologia
3. La fusta i els seus derivats
4. Materials petris i ceràmics
  • xyz
5. Estructures

6. Maquinari i programari

MATERIAL COMPLEMENTARI

Projectes:

PROJECTE SEGON: "Estructura d'un pont": Construir l'estructura d'un pont utilitzant la tècnica de la triangulació i/o cables tensors. El resultat, per tant, ha de ser una estructura triangulada i/o penjada sobre la qual haurà de penjar una càrrega.  

Condicions:

- Es farà en grups de 3 alumnes, realitzant una única maqueta.

- El pont es recolzarà sobre dues taules separades 40 cm. com a mínim.

- Els únics materials disponibles són: paper de diari, pegament de barra, cola blanca amb aigua, cola termofusible, cartró i fil de cotó o palomar.

- La càrrega que es penjarà de l'estructura serà de 5 kg com a mínim i anirà en augment.


PROJECTE PRIMER: "Cor-Tangram"Realitza un cor-tangram o cardiotangram a partir de dues fustes contraxapades de 20x15 cm. Crea un suport per poder-lo deixar sobre un escriptori en forma de marc de fotos. Deixa espai per posar-hi anotacions, fotografies o, simplement, algun motiu decoratiu.

Condicions:

- Es farà per grups de 3 alumnes, cada alumne farà el seu, però el disseny haurà de ser el mateix.

- Es presentarà una memòria per grup.

- Es podrà utilitzar fusta contraxapada de 3mm, llistons, cola blanca, materials reciclats i pintura.

- Les dimensions del cor seran, obligatòriament:


Mostra de treballs acabats:
 
 
 
 

Subpàgines (1): Projectes
Comments