Tecnologia 1

Tecnologia - 1r d'ESO

UNITATS DIDÀCTIQUES

1. La Tecnologia i el procés tecnològic
  • Presentació realitzada a classe, teoria i exercicis.
  • Normes generals de l'aula de tecnologia, teoria.
  • Memòria del projecte tècnic, teoria.
  • La Tecnologia, el procés tecnològic i el projecte tècnic, web.
2. Expressió gràfica en Tecnologia
  • Presentació realitzada a classe, teoria.
  • Acotació normalitzada, teoria (fins la diapositiva 13).
  • Dibuix tècnic: esbossos i croquis com a formes d'expressar idees, teoria i autoavaluació.
  • Software per al disseny gràfic amb ordinador pkeCad, web interactiva.
3. La fusta i els seus derivats
4. Materials petris i ceràmics
  • xyz
5. Estructures

6. Maquinari i programari

MATERIAL COMPLEMENTARI

Projectes:

1a AVALUACIÓ: "Cor-Tangram"Realitza un cor-tangram o cardiotangram a partir de dues fustes contraxapades de 20x15 cm. Crea un suport per poder-lo deixar sobre un escriptori en forma de marc de fotos. Deixa espai per posar-hi anotacions, fotografies o, simplement, algun motiu decoratiu.

Condicions:

- Es farà per grups de 3 alumnes, cada alumne farà el seu, però el disseny haurà de ser el mateix.

- Es presentarà una memòria per grup.

- Es podrà utilitzar fusta contraxapada de 3mm, llistons, cola blanca, materials reciclats i pintura.

- Les dimensions del cor seran, obligatòriament:


Mostra de treballs acabats:
 
 
 
 Subpàgines (1): Projectes
Comments