Tecnologia 1‎ > ‎

Projectes

Llistat de treballs/projectes proposats per a 1r d'ESO

 NomBreu descripció
Materials
 Imatge / vincles
Cotxe autopropulsat per aire
Cotxe amb tres o quatre rodes que per l'acció del aire alliberat per un globus es pot desplaçar: quant? tot depén del teu enginy.
En aquest treball es posa en pràctica la tercera llei de Newton.
Fusta.
Cartó.
Botelles de plàstic.
Barres termofussibles.
 Exemple:

Vídeo de YouTube


Estructura lleugera realitzada amb paper de periòdic
Estructura amb la funció que encomane el professor i que tindrà la funció de suportar càrregues: molta, poqueta...?
En aquest treball es practiquen conceptes com l'estabilitat, rigidesa, resistència, triangulació, etc.
Paper de periòdic.
Cartó.
Pegament de barra.
Barres termofussibles.

 
Tangram xinés
Clàssic joc de figures on hauràs de realitzar un treball molt cuidat per tal de dibuixar i retallar amb serra de marqueteria unes figures. Es pot afegir la dificultat de dissenyar una caixa per a les set peces. Joc originari de la Xina que consisteix en crear figures a través de 7 peces geomètriques. Amb aquest joc es treballa la observació, imaginació i la concentració. És vàlid per a qualsevol edat.Fusta contraxapada.
Paper de vidre.
Cola blanca.
Pintures vàries.
Plànol de les peces, arxiu pdf.
Figures que es poden realitzar, arxiu pdf.
(Font: www.educaciónplastica.net)

Figures tangram online, web.
(Font: xavier rosell)

Figures tangram online, web.
Màquina de fer el dit
Un mecanisme biela-manovella farà possible el moviment alternatiu d'una ma amb el polze alçat. El moviment del mecanisme el realitzarà manualment. Es pot incorporar un motor de corrent continu (més paregut al projecte de 2n "El moviment del nino"). 
Cartó.
Fusta contraxapada.
Paper de vidre.
Barres termofussibles.
Cola blanca.
Pintures vàries.
 
La carraca nadalenca
Un treball guiat per començar en Tecnologia és aquest aparell per fer un bon soroll.
Seguix la guia adjunta. 
 Materials i plànols, arxiu pdf.

Comments