Tecnologia 3

Tecnologia - 3r d'ESO

UNITATS DIDÀCTIQUES

1. Tecnologia i procés tecnològic.

2. Expressió gràfica.

3. Materials.

4. Mecanismes i electricitat.

  • Vols saber-ne més? Entra ací i explora més mecanismes.

5. Energia.

6. Informàtica.

MATERIAL COMPLEMENTARI

Projectes:

Projecte SEGON: "Mobiliari amb formigó": Disseny i construcció d'un moble o accessori, d'interior o exterior, realitzat total o parcialment amb formigó.

Aquest projecte es realitzarà en grups de 3 o 4 alumnes i amb materials disponibles a l'aula de Tecnologia. El principal material serà el formigó i els alumnes hauran d'investigar la manera de treballar-lo i construir el motlle. La maqueta del moble es realitzarà a escala reduïda, però si es realitza un accessori (com ara una làmpada) es podrà fer la maqueta a escala real.

Es realitzarà una maqueta per grup.


Projecte PRIMER: "La casa domòtica": Disseny i construcció d'un sistema mecànic i/o elèctric per a una casa domòtica.

Aquest projecte es realitzarà en grups de 3 o 4 alumnes i amb materials disponibles a l'aula de Tecnologia. Haurà d'incloure una programació bàsica amb Arduino, de manera que l'acció sobre el sistema puga fer-se a voluntat de l'usuari i també atenent a una senyal del medi (llum, vent, pluja, oscuretat, etc.).

Cal recordar que l'objectiu d'aquest treball serà aconseguir fer funcionar el sistema i no que aquest estiga perfectament decorat, el que no vol dir que una vegada acabat, si el temps ho permet, es puga fer.

Per a la primera avaluació serà obligatori l'entrega de la memòria del projecte amb tots els seus apartats i una per grup. La maqueta es valorarà segons l'evolució, el treball a l'aula i com estiga d'avançada.


Mostra de treballs acabats:


Vídeo de YouTube


Vídeo de YouTube


Vídeo de YouTube


Vídeo de YouTube