Tecnologia 4

Tecnologia - 4t d'ESO

UNITATS DIDÀCTIQUES

1. Instal·lacions en vivendes.
(*Font: www.consumer.es)

2. Electrònica.
3. Control i robòtica.
4. Pneumàtica i hidràulica.
5. Tecnologies de la informació i la comunicació.
6. Tecnologia i societat.

MATERIAL COMPLEMENTARI

Projectes:

Projecte PRIMER: "Sistemes automàtics d'ajuda a la conducció"

Subpàgines (1): Projectes
Comments