Tecnologia 4

Tecnologia - 4t d'ESO

UNITATS DIDÀCTIQUES
1. Instal·lacions en vivendes.
2. Electrònica.
3. Control i robòtica.
4. Pneumàtica i hidràulica.
5. Tecnologies de la informació i la comunicació.
6. Tecnologia i societat.
Subpàgines (1): Projectes
Comments