Tecnologia Industrial I

Tecnologia Industrial I - 1r Batxillerat

UNITATS DIDÀCTIQUES

1. L'elaboració de productes.
2. El mercat i l'empresa.
3. Propietats, estructura i tractament dels materials.
4. Materials metàl·lics.
5. Materials no metàl·lics.
6. Elements de màquines.
7. Circuits elèctrics.
8. Circuits pneumàtics i hidràulics.
9. Procediments de fabricació.
10. Seguretat y salut en el treball.
11. Transformació i consum d'energia, pdf / diapositivesexercicis.
12. Fonts d'energia, pdf / diapositives / exercicis.

PROJECTES

1. Disseny de mobiliari per a l'Institut.

Es planteja com a projecte e disseny i la construcció del prototip d'un element de mobiliari per a l'Institut que puga ser reproduït industrialment i de manera competitiva.

S'hauran de realitzar tots els documents del projecte i indicar exactament el procés de fabricació de cada peça.

Resultat del projecte:
Grup 1
 

 


Grup 2

2. Disseny i construcció d'un submarí amb electrònica Arduino.

Dins del projecte EDUROVs 2017, els alumnes de 4t d'ESO han estat fent un submarí controlat a través d'un circuit elèctric amb polsadors. Els alumnes de 1r de Batxillerat duran a terme una evolució d'aquest muntatge implementant l'electrònica d'Arduino, la qual, a més de governar els motors durà inclòs un sensor de temperatura de l'aigua.

La programació d'Arduino es realitzarà dins d'un entorn visual com Visualino o S4A.

Primeres imatges del muntatge:
MATERIAL COMPLEMENTARI

Bloc 1. ENERGIA (UD 11 i 12). 1a Avaluació.

  • Fórmules energètiques, pdf.

  • El complexe camí del subministrament elèctric, pàgina web. (Font: UNESA)
  • El camí de l'electricitat, pàgina web. (Font: Eroski Consumer)
  • Esquema d'una central tèrmica, vídeo. (Font: Endesa)
  • Esquema d'una central tèrmica de cicle combinat, vídeo. (Font: Endesa)
  • Central hidroelèctrica Aldeadávila, vídeo. (Font: Iberdrola)
  • Esquema d'una central solar fotovoltàica, vídeo. (Font: Endesa)
  • Esquema d'una central elèctrica de biomasa, vídeo. (Font: Endesa)
  • Planta elèctrica de biomasa forestal, vídeo. (Font: Iberdrola)
Bloc 2. MÀQUINES I SISTEMES
  • Els engranatges, web. (Font: xavier rosell)
Bloc 3. MATERIALS
Bloc 4. PROCEDIMENTS DE FABRICACIÓ
Subpàgines (1): Bibliografia recomanada
Comments