Tecnologia Industrial II

Tecnologia Industrial II - 2n Batxillerat

UNITATS DIDÀCTIQUES

1. Propietats i assajos de materials, pdf / exercicis / PAU.
2. Aliatges, pdf.
3. Màquines I: màquina frigorífica, pdf / exercicis.
4. Màquines II: motors tèrmics, pdf.
5. Motors elèctrics, pdf / diapositives.
6. Circuits pneumàtics i electropneumàtics.
7. Automatització pneumàtica.
8. Sistemes de control, pdf.
9. Circuits lògics combinacionals, pdf.
10. Circuits lògics secuencials, pdf.

PRÀCTIQUES 17/18

1. Plànols de l'IES.
– Mesura de tot l'IES i confecció dels plànols: distribució, cotes, coberta i façana (alçat). Es realitzarà el sofware AutoCad.
2. Creació del teu propi robot (DYOR - Do Your Oun Robot), web.
2. Maqueta de l'IES.
3. Muntatge i posada en marxa d'una impressora 3D.

PRÀCTIQUES 16/17

1. Introducció a Arduino.
2. Construcció d'una fresadora CNC.

 

3. Programari necessari:
Xloader: Per posar el firmware grbl en Arduino.
Grbl v0.8c: Aquesta versió és suficient.
– Universal GCodeSender de 32bits i 64bits: Funciona amb java i permet enviar el codi "G" als motors de la CNC.
– Configuració de tota l'electrònic: Mundo CNC

4. Vídeo amb les primeres proves:

Vídeo de YouTubeMATERIAL COMPLEMENTARI

Bloc 1. MATERIALS

  • Tractaments superficials, vídeo.
Bloc 2. PRINCIPIS DE MÀQUINES
  • Viatge interactiu a través del motor de reacció Rolls Royce, web.
  • Gasos d'escapament i sistemes anticontaminació, web.
  • Fabricació de motors d'explosió, vídeo.
  • Així es fabriquen els motors elèctrics, vídeo.
Bloc 3. SISTEMES AUTOMÀTICS
Bloc 4. CIRCUITS I SISTEMES LÒGICS
  • Electrònica digital, web. Font: Celestí Capell
Bloc 5. CONTROL I PROGRAMACIÓ DE SISTEMES AUTOMÀTICS

CREACIÓ D’UN ROBOT DYOR

(Guió)

1.- Introducció y objectius

2.- Característiques del robot construït.

2.1.- Hardware

2.2.- Software

3.- Dispositius acoblats

4.- Prototip

4.1.- Muntatge.

4.2.- Funcionament.

5.- Conclusió.


Comments